PRESSMEDDELANDE

Sverigefinländarnas delegation                                                       2013-12-10

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta

Birkagatan 21

113 36  Stockholm

Telefon  0708 561452

E-mail: markku.peura@sverigefinskaskolan.se

www.sverigefinne.nu

 

PRESSMEDDELANDE

En egen flagga för Sverigefinnarna? 

Sverigefinländarnas delegation ordnar en folkomröstning om en egen flagga för sverigefinnar. Delegationen arrangerade en tävling i början av året, där man ville ha förslag till en sverigefinsk flagga. Två förslag till flagga valdes av delegationens årsmöte som man nu kan ta ställning till i en omröstning om.

Du kan rösta på delegationens hemsida, www.sverigefinne.nu eller genom att posta en röstsedel, som finns på hemsidan och i tidningarna Ruotsin Suomalainen samt Suomen Uutisviikko under vecka 50.

I folkomröstningen röstar man först om sverigefinnarna behöver en egen flagga och om svaret är ja kan man rösta på vilket av de två förslagen som ska väljas. Var och en kan bara rösta en gång, antingen på hemsidan eller per post.

Tidpunkt för omröstningen är 2013-12-12 –  2014-01-12.

Markku Peura

Ordförande

Sverigefinländarnas delegation

Förslag till flaggor