Koulu

Upplands Väsbyn Ruotsinsuomalainen koulu on nk. vapaakoulu (yksityinen koulu),oktober joka perustettiin 1993 ruotsinsuomalaisten vanhempien aloitteesta.
Toimintaamme kuuluu esikoulu (päiväkoti), esikoululuokka (6-vuotiaille) sekä peruskoulun luokat 1-9 sekä vapaa-ajankoti. Toiminnassamme on n. 150 lasta. Esikoulu tarjoaa suomenkielistä pedagogista hoivatoimintaa  ja koulu kaksikielistä peruskouluopetusta,  jossa opetuskielinä käytetään suomea että ruotsia. Vapaa-ajankoti tarjoaa esikouluokan – 4. luokan oppilaille  mielekästä vapaa-ajantoimintaa ja yhdessäoloa aamuisin ennen koulupäivän alkua ja iltapäivisin koulupäivän jälkeen.

Koulustamme

Marjaana Tavoitteenamme on, että oppilaillamme on hyvä itsetunto, että  he ovat luovia, suvaitsevaisia, ja uteliaita. Pyrimme siihen, että  heistä kasvaa kaksikielisiä ja että he kokevat kuuluvansa kahteen kulttuuriin. Koulu  tukee oppilaiden kaksikielisyyttä, heidän identiteettinsä kasvua sekä  ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin kuulumista.  Kehitämme oppilaiden taitoja sekä suomen että ruotsin kielessä, sekä kasvatamme heistä monikulttuuriseen  yhteiskuntaan suvaitsevaisia kansalaisia. Opetuksen tulee haastaa jokainen oppilas omien lähtökohtiensa  mukaisesti. Koulun tavoite on antaa oppilaille eväät elämään sekä valmistaa heitä  nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan. Yhdessä  oppilaiden kanssa luomme rauhallisen, turvallisen oppimisympäristön, jolle on  ominaista työrauha sekä työnilo.

Koulun sijainti
Ruotsinsuomalainen koulu sijaitsee keskeisellä paikalla Upplands Väsbyssä,  n. 28 km Tukholmasta pohjoiseen. Koulua ympäröi kävelytiet ja kaunis luonto. Koululle on hyvät kulkuyhteydet. Upplands Väsbyn keskusta ja liikuntapaikat ovat koulun läheisyydessä.

Koulun päämies on Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby, joka vastaa myös Engelska skolan i Upplands Väsbyn toiminnasta.