Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys on aatteellinen järjestö, jonka tarkoituksena on tukea koulua ja koulun henkilökuntaa luomaan viihtyisät puitteet kaikille. Yhdistyksen tavoitteena on taata kaikille perheille mahdollisuus tutustua toisiinsa toiminnan kautta. Vanhempainyhdistys tekee yhteistyötä koulun kanssa kouluneuvoston kautta. Kouluneuvoston kokoukset pidetään vanhempainyhdistyksen kokousten yhteydessä pari kertaa vuodessa. Koulun rehtori vastaa kouluneuvostosta.

Vanhemmat, joilla on lapsia Ruotsinsuomalaisen koulun toiminnassa, ovat automaattisesti jäseniä vanhempainyhdistyksessä. Jäsenyys on ilmainen. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan toimintoihimme ja johtokunnan kokouksiin. Kaikki halukkaat voivat myös tulla valituiksi johtokunnan jäseniksi. Vanhempainyhdistyksen johtokunnanjäsenet valitaan kerran vuodessa kokoontuvassa, syyslukukauden alussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kaikki koulun vanhemmat saavat kutsun kokoukseen.

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan Infomentorin kautta. Yhdistyksellä on myös oma Facebook sivu

https://www.facebook.com/groups/1469471923361543/

Vanhempainyhdistys painottaa toiminnassaan lasten terveyttä. Sen vuoksi yhdistys työskentelee aktiivisesti lasten liikunnallisten mahdollisuuksien parantamiseksi. Yhdistys panostaa erityisesti koulupihan varusteisiin ja urheilu- sekä muihin toimintamuotoihin, joihin voi osallistua yhdessä koko perheen kanssa.

Taloudellinen tuki

Kaikilla esikoulun ryhmillä ja koulun luokilla on mahdollisuus anoa avustusta toimintoihinsa. Vanhempainyhdistys asettaa etusijalle toimintamuodot, joilla on yhteys koulun toimintaan ja opetukseen.

Hakemus toiminnan avustukseen: Föräldraföreningen Ekonomiskt bidrag

foraldraforeningen@sverigefinskaskolan.se

Johtokunnan kokoonpano 2019-2020:

Puheenjohtaja Sonja Tigonen

Muut jäsenet

Miika Paavonperä

Annika Maajaakkola

Heidi Kinnunen

Emmi Vatanen

Jukka Tahkokorpi