Föräldraföreningen

Föräldraföreningen drivs ideellt och syftet är att hjälpa skolan och skolans personal att göra skolan till en trivsam och bra plats för alla. Föreningen vill ge alla familjer möjlighet att lära känna varandra via våra aktiviteter. Föräldraföreningen samarbetar med skolan via skolrådet. Skolrådsmöten sker i samband med föräldraföreningens styrelsemöten några gånger per år. Skolans rektor ansvarar för skolrådet.

Alla föräldrar som har barn i Sverigefinska skolans verksamhet är automatiskt medlemmar i föräldraföreningen. Medlemskapet är gratis. Alla medlemmar är välkomna att delta i våra aktiviteter och är välkomna på styrelsemötena. De som vill, har möjlighet att väljas in i styrelsen. Föräldraföreningens styrelseledamöter väljs en gång om året vid årsmötet, som anordnas i början av höstterminen. Alla skolans föräldrar bjuds in att delta vid mötet.

Föreningen informerar medlemmarna om sin verksamhet via skolans webbplattform Infomentor. Föreningen har även en Facebook sida.

https://www.facebook.com/groups/1469471923361543/

Föräldraföreningen tycker att barns hälsa är viktig. Därför arbetar föreningen aktivt för att ge barn möjlighet att röra på sig. Vi satsar speciellt på upprustningen av skolgården, sportaktiviteter och andra aktiviteter som hela familjen kan delta i tillsammans.

 

Ekonomiska bidrag

Alla förskolans och skolans klasser och avdelningar har möjlighet att ansöka om bidrag till sina aktiviteter. Föräldraföreningen prioriterar aktiviteter som har anknytning till skolans verksamhet och undervisning.

Ansökan om ekonomiskt bidrag Föräldraföreningen Ekonomiskt bidrag

foraldraforeningen@sverigefinskaskolan.se

Styrelsens sammansättning 2019-2020:

Ordförande Sonja Tigonen

Ledamöter

Miika Paavonperä

Annika Maajaakkola

Heidi Kinnunen

Emmi Vatanen

Jukka Tahkokorpi