Förskolan

Sverigefinska förskolan har tre åldersindelade avdelningar, vi är kända för att ha små barngrupper. Förskolans verksamhet har i uppdrag att lägga grunden till det finska språket. Vi arbetar medvetet för att stimulera språkutvecklingen med hjälp av teckenstöd och bilder vid behov. Förskolan ligger i ett trevligt bostadsområde som heter Smedby. Förskolan har nära till natur och vikingabyn Gunnes Gård.

Vi erbjuder en trygg och stimulerande lärmiljö för barnen med trygga vuxenkontakter. Vi vet att leken har stor betydelse för vårt lärande därför har den en central del i vår verksamhet, det ska vara lustfullt att lära sig. Barnen forskar och upptäcker i leken tillsammans med pedagoger. Vi vill locka fram barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi tillsammans med kamrater och pedagoger. Vi lägger stor fokus på att vistas mycket utomhus och går ofta på äventyr i den närbelägna naturen.

Vi arbetar med teman utifrån barnens intresse. Dokumentation av teman hjälper pedagoger att synliggöra barnens sätt att tänka och lära sig. Med dokumentation berättar vi för barnet att hen är viktig och visar för vårdnadshavare hur vardagen på förskolan ser ut. Vi vill se till att varje barn, efter sina egna förutsättningar får möjlighet att lyckas.

Vi har föräldraaktiv inskolning på 3-5 dagar eller efter de behov ditt/dina barn har.

Förskolan har ett eget tillagningskök och tillgång till idrottshall och ett skolbibliotek.

Så kan en dag hos oss se ut:

6.30 förskolan öppnar

7.00-7.15 frukost

7.30-9.00 ute lek

9.00-11.00 fruktstund sedan aktiviteter på respektive avdelning

11 Lunch

11.45-14.00 sovtid för mindre barnen och för dem större barnen är det lässtund samt lek/aktivitet

14.00 Mellanmål

15.00 aktiviteter på respektive avdelning eller utevistelse

16.30 Fruktstund

17.15 förskolan stänger