Förskolan

Sverigefinska förskolan har fyra åldersindelade avdelningar. 20160209_091730

Verksamheten lägger grunden till det finska språket.

Vi erbjuder en trygg och stimulerande inlärningsmiljö för barnen med trygga vuxenkontakter. Leken har en central betydelse i vår verksamhet där nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi finns med så att alla trivs och har roligt tillsammans. Vi vistas mycket utomhus och går ofta på äventyr i den närbelägna naturen.

Vi jobbar med teman utifrån barnens intresse. Dokumentation av teman hjälper pedagoger att tolka barnens sätt att tänka och lära sig. Med dokumentation berättar vi för barnet att han/hon är viktig och visar för föräldrar hur vardagen på förskolan ser ut.

Förskolan ligger i bostadsområdet Smedby. Förskolan har nära till naturen och vikingabyn Gunnes Gård.