Skolan

Sverigefinska skolan i Upplands Väsby är en fristående skola och den grundades av sverigefinska föräldrar 1993.oktober
Vår verksamhet omfattar i dag förskola, förskoleklass och grundskolans årskurser 1-9 samt fritidshem och vi har ca. 150 barn i vår verksamhet. Förskolan erbjuder finskspråkig barnomsorg med förskolepedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Skolan erbjuder tvåspråkig grundskoleutbildning, där finska och svenska används parallellt som undervisningsspråk. Fritidshemmet erbjuder eleverna i förskoleklassen – åk 4 en meningsfull fritid och social gemenskap före och efter skoltid.

Om skolan

Marjaana Vår vision är att våra elever är tvåkulturella,  tvåspråkiga,  skapande, toleranta, nyfikna och har ett  gott självförtroende.

 Skolan stärker elevernas tvåspråkighet och stöttar  deras identitetsutveckling och  tillhörighet till den  sverigefinska kulturen. Vi guidar  eleverna till ett  välutvecklat  språk i finska och svenska och fostrar dem till toleranta  medborgare i  ett  mångkulturellt samhälle.  Undervisningen skall stimulera varje barn att göra  det absolut bästa  utifrån sina  förutsättningar och vi ger den hjälp och vägledning  de behöver för att  utvecklas så l  långt som möjligt. Skolans mål är att förbereda  eleverna till livet i ett  samhälle i  snabb förändring.

Tillsammans med eleverna skapar vi en lugn, trygg och strukturerad inlärningsmiljö  som präglas av arbetsro och arbetsglädje där eleverna och personalen känner ansvar och visar respekt och motverkar alla former av diskriminering och kränkande beteende.

Skolans läge
Sverigefinska skolan ligger centralt i Upplands Väsby, ca. 28 km norr om Stockholm, och omges av gångvägar och vacker natur. Den är lättillgänglig genom goda kommunikationer. Vi gynnas av närheten till centrum och sportanläggningar.

Skolans huvudman är Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby, som driver även Engelska skolan i Upplands Väsby.