Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby

Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är, enligt Stiftelsens grundstadgar, att främja barns och ungdomars aktiva två- och flerspråkighet – samt deras kunskaper och kännedom om det mångkulturella samhället och i verksamheter där det är relevant svensk , finska och sverigefinska kultur för att möjliggöra en positiv identifikation till dessa.

Ändamålet skall uppnås genom att Stiftelsen skall driva religiöst, politiskt och kulturellt obundna, självständiga friskolor med förskolor och fritidshem som skall följa svensk läroplan och lag. Skolorna och de till dem tillhörande verksamheterna använder flera undervisningsspråk som finska, engelska och svenska.

Styrelseledamöterna för tillfället: 

Malla Taipale

Marie Källström, rektor Engelska skolan

Maija Vola, rektor Sverigefinska skolan

Katja Leffler Peura

Kontakt med styrelsen sker via e-post:

styrelsen@sverigefinskaskolan.se

 

Synpunkter på vår verksamhet

Enligt 4 kap. 8§ Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot utbildningen. Alla synpunkter som kan bidra i vårt förbättringsarbete är välkomna. Materialet är en viktig del av vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete. Vi uppmanar alla att i första hand prata med den som är främst berörd. Det går alltid bra att ringa eller boka ett samtal med personal vid behov. Skriftlig rutin nedan.
Skriftliga synpunkter/klagomål skickas till  styrelsen@sverigefinskaskolan.se .

 

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter att ange kontaktuppgifter för att underlätta återkoppling i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte ange några kontaktuppgifter men då kan du inte få någon personlig återkoppling i ärendet.